شرکت کاوش جوش تهران با 20 سال تجربه در صنایع فلزی کشور پیشرو در صنعت جوش و بازرسی

 

شرکت صنعتی کاوش جوش تهران از سال 1375 در بخش های مختلف نیروگاهی پیمانکار ساخت تجهیزات و سازه های فلزی با شرکتهای بنام همچون مپنا فعالیت نموده است که نمونه ای از این فعالیتها عبارتند از:

  • ساخت بالغ بر 50 دستگاه استاتورهای آنالدو ایتالیا – همکاری با شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)
  • ساخت بالغ بر 20 دستگاه استاتور زیمنس آلمان – همکاری با شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)
  • ساخت دو دستگاه کامل اگزوز نیروگاهی – همکاری با شرکت تجهیزات مهندسی مپنا
  • ساخت Water Walls فاز 20-21 و 13-14 عسلویه با شرکت مپنا بویلر
  • ساخت بالغ بر 20 واحد استراکچرهای نیروگاهی - همکاری با شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)
  • ساخت تجهیزات نیروگاهی سد کارون 4 - همکاری با شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)
  • ساخت بالغ بر 30 دستگاه کانتینر نیروگاهی بنا به سفارش شرکت مکو (کنترل برق مپنا)
  • ساخت بالغ بر 50 دستگاه شاهین و دیگر تجهیزات حمل کانتینرهای نیروگاهی بنا به سفارش مکو
  • تجهیزات مورد نیاز نیروگاههای کشور از جمله مخزن 20000 مترمکعبی ذخیره سوخت نیروگاه خورشیدی یزد
  • بازرسی و نظارت تجهیزات نیروگاهی بنا به سفارش شرکت مشانیر