شرکت کاوش جوش تهران با 20 سال تجربه در صنایع فلزی کشور پیشرو در صنعت جوش و بازرسی

نظارت و تست NDT هتل نارنجستان واقع در محمود آباد مازندران
img-rounded
کارفرما شرکت توسعه هتل نارنجستان
نظارت وتست NDT پروژه سماء 3و4 واقع در انتهای بزرگراه همت
img-rounded
کارفرما شرکت عمران ظفر کار
نظارت و تست NDTپروژه برج سینا
img-rounded
سامان ایران
نظارت و تست NDT سازه فلزی سيمان حماه
img-rounded
کارفرما شرکت احداث صنعت
نظارت و تست NDT از ساختمان مسکونی
img-rounded
کارفرما مهندس حجت خواه
نظارت و تست NDT دو برج A1و A2 پرژه آتی شهر
img-rounded
کارفرما:آتی ساز
نظارت وتستNDT پروژه لویزان
img-rounded
کارفرما ستاد مشترک ارتش
نظارت و تست NDT ساختمان دافوس و ستاد مشرک ارتش در کهريزک
img-rounded
کارفرما ستاد مشترک ارتش
بازرسی و تست NDTبرج 12 طیقه در میدان پونک
img-rounded
کارفرما دریابندر
نظارت و تست NDT ساختمان 39 یوسف آباد
img-rounded
کارفرما چترسیمین
نظارت و تست NDTبرج 14 طبقه واقع در خیابان ولنجک
img-rounded
کارفرما شرکت توسعه هتل نارنجستان
نظارت و تست NDT بر اجرای برجهای 20 طبقه مسکونی
img-rounded
کارفرما تعاونی مسکن دانشگاه تهران
نظارت و تست NDT خوابگاه دانش آموزی بازفت
img-rounded
کارفرما کمیته امداد
نظارت و تست NDT ساختمان الهیه
img-rounded
کارفرما مهندس جعفری
Last modified onMonday, 17 November 2014 08:51

Leave a comment

back to top