شرکت کاوش جوش تهران با 20 سال تجربه در صنایع فلزی کشور پیشرو در صنعت جوش و بازرسی

اجرای دوره های آموزشی برای موسسات وابسته به صنايع و معادن از قبيل سنگ آهن مرکزی يزد ، لوله سازی خوزستان ، فولاد خوزستان ، فولاد خراسان ، فولاد مباره اصفهان و ...

اجرای سمينارهای مختلف آموزشی از جمله سمينار روشهای مدرن جوشکاری در دانشگاه شهيد رجايی ، اجرای سمينار MIG Brazing در شرکت ساپکو ، اجرای سمينار آموزشی تخصصی در آموزشکده کرمان و ...

کارشناسان و کارشناسان ارشد شاغل در صنعت ، متناسب با نوع شغل و فعالیت خود نیازمند ارتقاء سطح علمی و مهارتی خود می باشند ، این شرکت قادر است بر اساس سفارش و درخواست مشتری و بر حسب ثبت نام فردی یا گروهی با استفاده از اساتید با سابقه دانشگاه نسبت به برگذاری این دوره ها اقدام نماید. نمونه ای از جدول دوره های تخصصی به شرح ذیل ارائه میگردد، لکن بر حسب نظر و درخواست مشتری امکان طراحی و برنامه ریزی هر دوره ای می باشد.

نمونه ای از این دوره ها به شرح جدول ذیل معرفی می گردد

ردیفنوع دورهمدت دورهنوع آموزشمشخصات شرکت کنندگان
1 عملیات حرارتی در جوشکاری 120 ساعت تئوری دیپلم-کاردانی- کارشناسی رشته های فنی با سابقه کار مفید
2 کنترل پیچیدگی و تنشهای پسماند در جوشکاری 120 ساعت تئوری دیپلم-کاردانی- کارشناسی رشته های فنی با سابقه کار مفید
3 شناسایی و طبقه بندی مواد مصرفی جوش (ASME sec. II) 80 ساعت تئوری دیپلم-کاردانی- کارشناسی رشته های فنی با سابقه کار مفید
4 طراحی و محاسبات جوش 50 ساعت تئوری دیپلم-کاردانی- کارشناسی رشته های فنی با سابقه کار مفید
5 مبانی کاربردی متالوژی جوش 24 ساعت تئوری دیپلم-کاردانی- کارشناسی رشته های فنی با سابقه کار مفید

نمونه ای از پروژه های انجام شده عبارتند از

* بر گزاری بالغ ب 50 دوره آموزش جوش وبازرسی برای مهندسین ناظر نظام مهندسی جهت ارتقاع تائید صلاحیت ها

* بر گزاری بالغ بر 5 دوره بازرسی جوش برای کارشناسان مس سر چشمه کرمان

* برگزاری دوره های تخصصی برای کارسناسان فولاد مبارکه اصفهان(بالغ بر 10 دوره )

* برگزاری دوره های تخصصی برای شرکتهای سنگ آهن مرکزی یزد - فولاد نیشابور - فولاد خوزستان و...

Last modified onMonday, 17 November 2014 07:40

Leave a comment

back to top