شرکت کاوش جوش تهران با 20 سال تجربه در صنایع فلزی کشور پیشرو در صنعت جوش و بازرسی

کارشناسان level 3این شرکت بر اساس دستورالعمل های ASNT نسبت به برگذاری دوره های آموزشی بازرسی جوش و مواد و ارائه گواهینامه های LEVEL 1 &2 اقدام می نمایند.نمونه جدول دوره های آموزشی بازرسی به شرح ذیل می باشد.

نمونه ای از این دوره ها به شرح جدول ذیل معرفی می گردد

ردیفنوع دورهسطح دورهمدت دورهنوع آموزشمشخصات شرکت کنندگان
1 بازرسی چشمی (VT) LEVEL 2 40 ساعت تئوری-عملی دیپلم-کاردانی- کارشناسی رشته های فنی با سابقه کار مفید
2 بازرسی مایعات نافذ (PT) LEVEL 2 36 ساعت تئوری-عملی دیپلم-کاردانی- کارشناسی رشته های فنی با سابقه کار مفید
3 بازرسی ذرات مغناطیسی (MT) LEVEL 2 44 ساعت تئوری-عملی دیپلم-کاردانی- کارشناسی رشته های فنی با سابقه کار مفید
4 بازرسی آلتراسونیک (UT) LEVEL 2 90 ساعت تئوری-عملی دیپلم-کاردانی- کارشناسی رشته های فنی با سابقه کار مفید
5 تفسیر فیلم رادیوگرافی (Rti) LEVEL 2 32 ساعت تئوری-عملی دیپلم-کاردانی- کارشناسی رشته های فنی با سابقه کار مفید
Last modified onMonday, 17 November 2014 07:43

Leave a comment

back to top