شرکت کاوش جوش تهران با 20 سال تجربه در صنایع فلزی کشور پیشرو در صنعت جوش و بازرسی

شرکت کاوش جوش تهران

عرضه کننده کلیه دستگاه های جوشکاری اعم از موارد ذیل :

- دستگاه جوشکاری به روش SMAW (جوشکاری به وسیله الکترود روکش دار).

- دستگاه جوشکاری به روش GMAW/MAG&MIG (جوشکاری به وسیله گاز محافظ CO2 & Ar).

- دستگاه جوشکاری به روش GTAW/TIG (جوشکاری به وسیله الکترود ذوب نشدنی و گاز محافظ Ar & He)

- انواع دستگاه های برش

- عرضه کلیه تورچ های MIG/MAG/TIG و تورچ های جوشکاری الکترود روکش دار

- عرضه کلیه متعلقات و ملزومات دستگاههای جوشکاری

- عرضه کننده تمامی ماسک های محافظ جوشکاری

- عرضه کننده تمامی وسایل محافظت فردی در مقابل خطرات جوشکاری

Last modified onMonday, 17 November 2014 07:45

Leave a comment

back to top